CENS-19

XXI Endoscopic Sinus Surgery Course

-

HAND-ON FRESH CADAVER DISSECTION

REGISTRE:
– Hands-on cadaver Dissection: 950 euros
La inscripció inclou: Certificat d’assistència, coffee breaks, dinar i material del curs.

SEU: Sala de dissecció, Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona.
C / Casanova, 143. Barcelona

IDIOMA OFICIAL: Anglès

CONTACTE: MIQUEL PAHISSA
+34 685625622
E.mail: info@endoent.com

MÉS INFORMACIÓ