Poliposi Nasal

La poliposi nasal és una malaltia inflamatòria que afecta els sins paranasals i, por extensió, les fosses nasals (Figura 1).

Inicialment s’afecta el etmoide i, en la seva evolució, els sins maxilars, frontals i esfenoïdal. L’origen dels pòlips nasals encara està per discernir, existint diferents hipòtesis: al·lèrgia, fúngica, genètica, contaminació ambiental, alteracions del flux aerodinàmic de l’aire, disfuncions del sistema nerviós autònom, infeccions, alteracions ciliars, alteracions del metabolisme i l’homeostasi cel lular de la mucosa nasosinusal i factors d’edema local. Els símptomes inicials solen ser l’obstrucció o congestió nasal i la pèrdua del sentit de l’olfacte (hipoòsmia o anosmia). er al diagnòstic sol ser suficient la visualització dels pòlips mitjançant exploració rinoscópica o endoscòpica nasal (Figura 2) (Figura 3).

 Fig 1: poliposis fosa nasal derecha Fig 2: poliposis fosa nasal derecha Fig 3: clasificación de poliposis nasal

Si es planteja l’opció del tractamient quirúrgic és útil realizar una tomografia computada per avaluar l’extensió de la malaltia en els diferents sins paranasals (Figura 4) (Figura 5) (Figura 6) (Figura 7) (Figura 8) (Figura 9) (Figura 10) (Figura 11).

Fig 4: poliposis nasal leve Fig 5: poliposis nasal leve Fig 6: poliposis nasal moderada Fig 7: poliposis nasal moderada
 Fig 8: poliposis nasal moderada Fig 9: poliposis nasal masiva Fig 10: poliposis nasal masiva Fig 11: poliposis nasal masiva

La poliposi nasal bilateral ha de ser diferenciada d’altres patologies.

1. Pòlip antrocoanal o de Killian (Figura 12) (Figura 13) (Figura 14)
2. Pòlip esfenocoanal i etmoidocoanal (Figura 15) (Figura 16)
3. Variants anatòmiques
4. Sinusitis fúngica al·lèrgica
5. Infeccions cròniques (TBC)
6. Processos neoplàsics en la infància
– Rabdomiosarcoma
– Nasoangiofibroma (Figura 17)
– Encefalocele / Meningocele
– Quist dermoide
– Hemangioma
7. Processos neoplàsics en adults
– Papil·loma invertit (Figura 18)
– Encefalocele / Meningocele
– Estesioneuroblastoma olfactori
– condrosarcoma
– Cordoma
– Limfoma
– Teratoma
– Melanoma

 Fig 12: pólipo antrocoanal derecho Fig 13: pólipo antrocoanal derecho Fig 14: pólipo antrocoanal derecho Fig 15: pólipo esfenocoanal izquierdo
 Fig 16: pólipo esfenocoanal izquierdo Fig 17: nasoangiofibroma Fig 18: papiloma invertido Fig 19: esquema de tratamiento

El tractament d’elecció en la poliposi nasal és “en entrepà”: mèdic -quirúrgic ? mèdic. Els medicaments amb efectes comprovats ón els corticoides intranasals i ocasionalment els sistèmics, a més a més d’un tractament antibiótic a llarg plaç. Davant el fracàs del tractament mèdic ha de plantejar-se el tractament quirúrgic mitjançant cirurgia endoscòpica nasosinusal (Figura 19) (Video Clip 1) (Video Clip 2).

Possibles passos de la cirurgia endoscòpica:

·  Infundibulotomía i meatotomía mitjana.

·  Etmoidectomia anterior.

·  Etmoidectomia posterior.

·  Obertura del recés frontal.

·  Esfenoidotomía.