Papil·loma invertit

Els papilomes invertits (PI) són tumors benignes que poden creixer en la cavitat nasal i extendres cap als sins paranasals (Figure 1). El seu comportament local pot ser agressiu desplaçant i infiltrant estructures veïnes i inclús poden malignitzar entre el 5 i el 15%. Els PI fecten principalment a homes entre la cinquena i la sisena dècada de la vida. L’etiologia segueix sent desconeguda.

Els símptomes més comuns són la insuficiència respiratòria nasal unilateral, rinorrea, cefalea, epistaxi i anosmia.

En molts casos els papil·lomes invertits poden coexistir pòlips inflamatoris i sinusitis crònica secundaria a la obstrucció dels sins paranasals. Per a l’estudi de l’extensió és imprescindible una TC i, ocasionalment una resonancia.

No hay tratamiento medicamentoso disponible, por lo que el tratamiento de elección es la resección quirúrgica completa, que se realiza habitualmente a través cirugía endoscópica nasosinusal (Video 1).

Com que les recidives poden presentar fins i tot diversos anys després de l’operació es recomana el seguiment a llarg termini.

El servei d’ORL té experiència en més de 90 casos operats en los últims anys per via endoscòpica.