Meningioma

Els meningiomes de tubérculum segellar representen entre un 5 i 10% dels tumors intracranials. Aquests tumors desplacen els nervis òptics cap amunt i lateralment, ocupant l’espai subquiasmàtiques. Hem de diferenciar aquests meningiomes d’altres que s’originen a nivell del solc olfactori, Planum esfenoïdal i clinoides anterior, els quals es consideren tumors suprasellares. La dificultat del tractament quirúrgic rau en la quantitat i importància d’estructures neurovasculars que envolten el tumor. En els darrers anys s’han incrementat les publicacions on s’han utilitzat els abordatges transesfenoïdal per l’exèresi de tumors extraselares. Aquests tumors localitzats a la base cranial anterior que anteriorment es creia que només podien ser accessibles mitjançant abordatge transcranial, en l’actualitat són accessibles mitjançant els abordatges transesfenoïdal estesos endoscòpics. A la Figura 1 es pot veure una RNM preoperatòria i una altra postoperatòria, evidenciant una resecció completa (Video Clip 1).