Rinosinusitis Crònica

La rinosinusitis crònica és actualment una de les patologies cròniques de major prevalença en la nostra societat. és considerada, en termes generals, com una inflamació de la cavitat nasal i sins paranasals d’una durada superior a 12 setmanes. Es caracteritza per la presència de 2 o més símptomes, entre els quals necessàriament ha d’estar bloqueig / obstrucció / congestió nasal o la secreció nasal anterior/posterior (Figura 1) acompanyat de dolor / pressió facial i / o pèrdua de l’olfacte. El diagnòstic es realiza mitjançant la història clínica y una endoscopía nasal que proporciona dades com la presència de pòlips, la descàrrega mucopurulenta i l’edema o la obstrucció de les árees de drenatge dels sins paranasals. Si no es produís una respuesta al tractament mèdic s’evalua la situació dels sins paranasals mitjançant una tomografia computada (TC) (Figura 2) (Figura 3) (Figura 4).

 Fig 1: endoscopia fosa nasal derecha Fig 2: sinusitis maxilar izquierda Fig 3: sinusitis esfenoidal Fig 4: pansinusitis izquierda

Els objectius del tractament són: controlar la infecció, reduir l’edema del teixit, facilitar el drenatge, mantenir l’aireació dels sins paranasals, trencant el cicle vicios que condueix a la cronicitat. El tractament de la rinosinusitis crònica, amb y sense póliposis, pot ser “en entrepà”: medic – quirúrgic – medic. En el cas de la rinosinusitis fúngica (Figura 5) (Figura 6) (Figura 7) (Figura 8). Rinosinusitis crònica és imprescindible l’obertura i neteja adequada dels sins afectats (Video Clip 1) (Video Clip 2) (Video Clip 3).

 Fig 5: sinusitis fúngica fosa nasal derecha Fig 6: sinusitis fúngica fosa nasal derecha Fig 7: sinusitis fúngica fosa nasal izquierda Fig 8: sinusitis fúngica fosa nasal izquierda